XXX群交

 • 品 名:
 • *起止日期: 
 • *截止日期: 
每日价格行情
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期
 • 蛇果苹果 5.60 6.80 8.00 普通 元/公斤 2019.09.30
 • 花牛苹果 4.00 4.80 5.60 普通 元/公斤 2019.09.30
 • 红星苹果 2.00 3.30 4.60 普通 元/公斤 2019.09.30
 • 红富士苹果 4.00 5.50 7.00 普通 元/公斤 2019.09.30
 • 柿 子 2.00 2.80 3.60 普通 元/公斤 2019.09.30
 • 山 楂 3.00 3.20 3.40 普通 元/公斤 2019.09.30
 • 红心柚子 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2019.09.30
 • 白心柚子 2.80 3.20 3.60 普通 元/公斤 2019.09.30
 • 皇帝蕉 6.00 6.60 7.20 普通 元/公斤 2019.09.30
 • 进口香蕉 6.00 6.30 6.60 普通 元/公斤 2019.09.30
 • 国产香蕉 4.20 5.10 6.00 普通 元/公斤 2019.09.30
 • 蜜 桔 3.00 3.70 4.40 普通 元/公斤 2019.09.30
 • 库尔勒香梨 5.00 8.50 12.00 普通 元/公斤 2019.09.30
 • 雪花梨 1.40 2.00 2.60 普通 元/公斤 2019.09.30
 • 丰水梨 3.40 3.60 3.80 普通 元/公斤 2019.09.30
 • 皇冠梨 3.20 3.50 3.80 普通 元/公斤 2019.09.30
 • 南国梨 2.00 4.00 6.00 普通 元/公斤 2019.09.30
 • 鸭 梨 1.80 2.00 2.20 普通 元/公斤 2019.09.30
 • 巨峰葡萄 2.40 3.70 5.00 普通 元/公斤 2019.09.30
 • 菠 萝 3.80 4.20 4.60 普通 元/公斤 2019.09.30
 • 灰 枣 8.00 14.00 20.00 普通 元/公斤 2019.09.29
 • 干 枣 8.00 18.00 28.00 普通 元/公斤 2019.09.29
 • 甘 蔗 2.00 2.10 2.20 普通 元/公斤 2019.09.29
 • 李 子 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2019.09.29
 • 石 榴 3.00 7.50 12.00 普通 元/公斤 2019.09.29
 • 冬 枣 3.80 7.90 12.00 普通 元/公斤 2019.09.29
 • 板 栗 4.60 6.60 8.60 普通 元/公斤 2019.09.29
 • 木 瓜 5.00 7.00 9.00 普通 元/公斤 2019.09.29
 • 柠 檬 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2019.09.29
 • 白心火龙果 5.30 6.30 7.30 普通 元/公斤 2019.09.29
 • 红心火龙果 6.50 8.25 10.00 普通 元/公斤 2019.09.29
 • 菠萝蜜 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2019.09.29
共有 34083
温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。
<<  < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 >  >>